Απεντομώσεις

Η καταπολέμηση εντόμων πραγματοποιείται κατόπιν επιθεώρησης των προσβεβλημένων χώρων, ταυτοποίησης του παρασίτου και εκτίμησης  της σοβαρότητας της προσβολής.

Αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χώρου,της  έκτασης της προσβολής και του είδους των εντόμων η εντομοκτονία πραγματοποιείται με χημικές ή μηχανικές μεθόδους ή με συνδυασμό αυτών.

Χημική μέθοδος

apentomoseis1Οι συνήθειες του κάθε εντόμου, το μέγεθος της προσβολής και ειδικότερα η ευαισθησία κάθε χώρου είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο καταστολής σε κάθε περίπτωση.

Οι χημικές μέθοδοι απεντόμωσης  διακρίνονται σε : υπολειμματικούς ψεκασμούς επιλεγμένων σημείων, εκνεφώσεις – νεφελοψεκασμούς, δολωματικούς ψεκασμούς, υποκαπνισμούς κ.λ.π.

Σε ευαίσθητους  εσωτερικούς χώρους όπου δεν συνίσταται  η εφαρμογή εντομοκτόνων σκευασμάτων τοποθετείται ειδικό άοσμο τροφελκυστικό δόλωμα, μη τοξικό για την ανθρώπινη υγεία .

apentomoseis2Μηχανική  μέθοδος

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση διαφόρων ειδών παγίδων σύλληψης είτε με κολλώδη επιφάνεια  και ειδική προσελκυστική φερομόνη είτε ηλεκτρικών κ.λ.π