Απολυμάνσεις – μικροβιοκτονίες

Με τον όρο απολύμανση ή μικροβιοκτονία εννοούμε  την εξόντωση παθογόνων μικροοργανισμών (βακτηρίων, ιών ,κ.λ.π.), οι οποίοι μολύνοντας χώρους και τρόφιμα, μπορούν να απειλήσουν  την υγεία του ανθρώπου.

Επιβάλλεται σε χώρους όπου έχουν προυπάρξει άσχημες υγειονομικές συνθήκες , καθώς και σε εγκαταστάσεις με αυξημένο μικροβιακό φορτίο όπου συναθροίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων .

apolymansiΟι εφαρμογές πραγματοποιούνται  με  διάχυση απολυμαντικού σκευάσματος  σε μορφή μικρού σταγονιδίου και με ειδικό εκνεφωτήρα.

Η μέθοδος αυτή παρέχει εγγυημένη αποτελεσματικότητα , αφ’ενός λόγω της εξαιρετικής ικανότητας διείσδυσης του απολυμαντικού σκευάσματος ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία και αφετέρου λόγω  της μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας του σκευάσματος .

Χάρη στη μικροβιοκτονία επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής αλλά και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων σε ευαίσθητους χώρους (ιατρεία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς ,τουαλέτες  κ.λπ.).