Απώθηση Πτηνών

Αρκετά είδη πουλιών έχοντας προσαρμοστεί στο  αστικό περιβάλλον συχνά δημιουργούν προβλήματα που αφορούν στην αισθητική, και τις συνθήκες υγιεινής στους χώρους που εγκαθίστανται.

Η απώθηση πτηνών  πραγματοποιείται μηχανικά  με ποικίλα μέσα όπως τοποθέτηση απωθητικών ακίδων,διχτυων  , οπτικών απωθητικών μέσων κ.λ.π.

apothisi-ptinon2 apothisi-ptinon1