Κουνούπια

Από τα πιο σημαντικά παράσιτα για την ανθρώπινη υγεία , καθώς ορισμένα είδη  είναι υπεύθυνα για εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως  σαν ενδιάμεσοι ξενιστές επικίνδυνων ασθενειών όπως ελονοσία, κίτρινος και δάγκειος πυρετός, ιός του Δ.Νείλου, εγκεφαλίτιδες .

Επιπλέον δημιουργούν προβλήματα και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων :  Αλλεργίες, δερματίτιδες, , επιπτώσεις στον τουρισμό, στην ζωή των κατοίκων στην ύπαιθρο.

Τρέφονται με νέκταρ και προσελκύονται από το διοξείδιο του άνθρακα, την θερμοκρασία του σώματος.

Μόνο τα ενήλικα θηλυκά έχουν την ικανότητα να τσιμπούν, κι αυτό συμβαίνει για να καταφέρουν να ωοτοκήσουν.

Οι προνύμφες όλων των ειδών χρειάζονται νερό για να αναπτυχθούν.

1. Culexspp 

Αναπαράγονται σε στάσιμα νερά, φρεάτια ομβρίων και αποχετεύσεων, διαφόρων ειδών υδατοσυλλογές.

Ακτίνα πτήσης: έως 1000 m, δραστήριο μετά το σούρουπο.

Γεννά από 50-400 αυγά σε όλη την ζωή του.

Υπεύθυνο για την μετάδοση του ιού του Δ.Νείλου, και της εγκεφαλίτιδας.

2. Anophelesspp 

Αναπαράγεται σε αβαθή ανοικτά νερά με πλούσια βλάστηση, σε δίκτυα ύδρευσης κλπ.

Ακτίνα πτήσης: 3.5 km. Ενοχλεί μετά το σούρουπο.

Το σημαντικότερο γένος όσον αφορά την επικινδυνότητα καθώς  είναι ενδιάμεσος ξενιστής της ελονοσίας και φιλαρίασης.

3. Aedesspp 

Πολλά είδη τσιμπάνε κατά την διάρκεια της ημέρας (Aedesalbopictus)

Τα περισσότερα γεννάνε τα αυγά τους στο έδαφος σε σημεία όπου κάποια στιγμή  θα κατακλυστούν  με νερό. Μεγάλη αντοχή των αυγών στην ξηρασία μπορεί να παραμείνουν ζωντανά για μήνες ακόμη κ χρόνια!!!

Υπεύθυνο για την μετάδοση του δάγκειου πυρετού, κ.α.