Ψύλλοι

Οι ψύλλοι δεν πετούν , έχουν όμως μεγάλη ικανότητα αναπήδησης από ένα σημείο σε άλλο.

psylloi

Ορισμένα είδη που παρασιτούν σε τρωκτικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Επιβιώνουν για μεγάλα διαστήματα χωρίς τροφή.

Χαρακτηριστικό τους τα μεγάλα άλματα σε ύψος 1 m περίπου.

Τα ενήλικα παραμένουν για καιρό μέσα στο κουκούλι μέχρι οι δονήσεις του εδάφους υποδηλώσουν παρουσία πιθανού ξενιστή.

Έλκονται απο το διοξείδιο του άνθρακα,την κίνηση και την θερμοκρασία του σώματος.

Κύκλος ζωής: 3 εβδομάδες – άνω του  1 έτους.

Σημαντικότερα είδη:

  • Ψύλλος της γάτας (Ctenocephalides felis),
  • Ψύλλος των σκύλων (Ctenocephalides canis),
  • Ψύλλος του ανθρώπου (Pulex irritans)

Ψύλλοι των αρουραίων (Nosopsyllus fasciatus, Xenopsylla cheopis)