Μύγες

Φορείς εκατοντάδων παθογόνων μικροοργανισμών υπεύθυνων για σοβαρές ασθένειες όπως ο τύφος, η σαλμονέλα, οι μύγες αναπαράγονται σε σημεία με κακές  υγειονομικές συνθήκες,  όπως λύματα κτηνοτροφικών μονάδων, χωματερές, σκουπίδια, οργανική ύλη σε κατάσταση αποσύνθεσης.

1.  Μuscadomestica (οικιακή μύγα)myga1

Η πιο συνηθισμένη μύγα που συναντάται σε οικίες.

Ακτίνα πτήσης : 5 km, δεν συνηθίζει όμως να πετά πάνω από 1.5 m.

Eναποθέτει τα αυγά της σε νεκρά ζώα η φυτικά απορρίματα σε κατάσταση αποσύνθεσης.

2. Fannia canicularis (μικρή οικιακή μύγα)  

Συνήθως συναντάται σε κάδους απορριμάτων, σκουπίδια .

Μεγάλοι πληθυσμοί παρατηρούνται σε πτηνοτροφεία.

Χαρακτηριστικό της η ακανόνιστη πτήση με απότομη εναλλαγή πορείας.

Γεννά σε περιττώματα ζώων και νεκρή οργανική ύλη.

3. Sarcophagidaespp (κρεατόμυγες)myga2

Συναντάται σε πτώματα ζώων, χαλασμένο κρέας, συνθήκες απαραίτητες για την ανάπτυξη των προνυμφών της.

 

 

4. Calliphoridae sppmyga3

Tα ενήλικα έχουν χαρακτηριστικό μπλέ μεταλλικό, πράσινο χρώμα στον θώρακα.

Χαρακτηριστικό της: Έντονο βούισμα,  καθώς και η πρόσκρουση σε τζάμια ,πόρτες.

Συναντάται σε λύματα, πτώματα και απορρίμματα ζώων, ωμό ή μαγειρεμένο κρέας. Εφόσον δεν βρεθούν τέτοιες συνθήκες κατευθύνεται σε σκουπίδια ή αποσυντιθεμένα φυτά.

5. Stomoxys calcitrans (μύγα των στάβλων)myga4

Τσιμπά τον άνθρωπο και τα ζώα για να τραφεί με αίμα ώστε να ωοτοκήσει.

Μεταδίδει την ασθένεια του άνθρακα από τα  ζώα στον άνθρωπο.

 

 

6.  Psychodidaespp (μυγάκια φρεατίων)myga5

Εμφανίζονται σε τουαλέτες, κουζίνες κυρίως σε τοιχώματα φρεατίων και σιφωνιών, όπου επικρατούν υψηλές συνθήκες υγρασίας.

Μερικά είδη τσιμπούν τον άνθρωπο.

Ασθένειες: Φορέας καλααζάρ, δερματική λεισμανίαση.